Nabízíme výuku obchodní AJ, NJ, FRJ, ITJ, SPJ, RJ.
Výuka bude vycházet z požadavků klienta.

Filozofie firemní výuky

Obvykle otestujeme stupeň znalostí zaměstnanců, zjistíme očekávání klienta a sestavíme studijní plán. Samozřejmostí je zjišťování zpětné vazby, a to formou pravidelného testování v kratších časových intervalech. Na základě výsledků testů připravujeme dvakrát do roka velkou zprávu pro zaměstnavatele, aby měl klient jistotu, že finanční prostředky vynakládá smysluplně. Pokud je ze strany klienta zájem, připravujeme zaměstnance na složení různých zkoušek či certifikátů.

Našimi klienty jsou menší, střední i velké firmy v regionu (viz Reference). Jsme zvyklí pracovat také se státními institucemi, např. Nejvyšším kontrolním úřadem ve Zlíně, kde jsme zaměstnance připravovali i na složení zkoušky PET; Magistrátem města Zlína - jehož zaměstnanci navštěvovali naši školu a účastnili se kurzů anglického i německého jazyka, připravovali jsme je na složení zkoušky KET. Zajišťujeme také projekty, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Storno podmínky firemní a soukromé výuky

Soukromá a firemní výuka je hrazena dle počtu dohodnutých hodin.

V případě, že je hodina ze strany klienta odvolána nejpozději 48 hodin před jejím zahájením, hodina není účtována, ale je nahrazena v jiném termínu.

V případě, že hodina není odvolána dříve než 48 hodin před jejím zahájením,
hodina je účtována.

V případě, že je hodina odvolána ze strany lektora popř. školy, není samozřejmě účtována a je vždy, po domluvě s klientem na náhradním termínu, odučena.